Het tracé

Het tracé van de ´verdubbeling N31´ loopt vanaf verkeersknooppunt Hemriksein (bij Leeuwarden) tot aan Nijega (bij Drachten). Het totale traject dat inmiddels is verdubbeld tot 13 km lengte. Alle werkzaamheden, inclusief de aanleg van het aquaduct ‘Langdeel’, de nieuwe aansluitingen bij Hemriksein en Garijp en de bouw van de nieuwe Fonejachtbrug zijn uitgevoerd in de periode tussen 2004 en 2008.

Gedurende een periode van 20 jaar (tot december 2022) is Bouwcombinatie Wâldwei verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de N31 over het hele traject van Hemriksein tot aan Drachten (22 km).