Incidentmanagement

Bij ongevallen of incidenten blijft de bouwcombinatie verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en beschikbaarheid van de N31. In de praktijk betekent dit dat we eventuele verkeersvoorzieningen plaatsen en indien nodig, een rijbaan of wegvak tijdelijk afsluiten.

Eventuele vervuiling danwel schade aan wegdek, berm, geleiderail of bewegwijzering moet binnen de daartoe gestelde termijn worden gerepareerd. In voorkomende gevallen voeren we noodreparaties uit.