Gebruik AVI-bodemas

Voor de op- en afritten van de nieuwe Fonejachtbrug is AVI-bodemas gebruikt. De aanvoer van AVI-bodemas vond plaats per schip.

In totaal is 444.000 ton bodemas in het werk gebracht en verwerkt, met een gemiddelde van 4.200 ton per dag. Ook is een afdichtende isolerende constructie geleverd en aangebracht, bestaande uit bentonietmat en HDPE-folie, over een totale oppervlakte van 62.375 m2.

Hergebruik

Bij het verbranden van afval in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) ontstaat AVI-bodemas. Jaarlijks gaat het om een hoeveelheid van ongeveer een miljoen ton. Een groot deel hiervan wordt hergebruikt, bijvoorbeeld als ophoogmateriaal in de wegenbouw of voor de aanleg van geluidswallen. Dat voorkomt een gigantische afvalberg en zorgt bovendien voor een besparing op het gebruik van primaire grondstoffen als zand en grind.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat stimuleert het gebruik van secundaire grondstoffen, waaronder AVI-bodemas.