Foliedek

Het aquaduct bij Langdeel ligt in een kunstmatig aangebrachte foliepolder. Voordat de folie kon worden afgezonken, is een bouwput uitgegraven van 800 bij 80 meter. De diepte is ongeveer 24 m. Duikers hebben de bodem vrijgemaakt van hout, steen en andere voorwerpen die de folie zouden kunnen beschadigen.

De folie meet circa 100.000 m², is circa 1 mm dik en weegt 160 ton. Het materiaal is in harmonicaplooien op de zijkant opgeslagen, waarna drijvers aan de folie zijn gelast. Hieraan zijn nylonkabels bevestigd, die het geheel voorzichtig naar de overkant hebben getrokken. Nadat de folie verankerd was op de kant, kon het water eronder vandaan worden gepompt om gedoseerd boven op de folie gepompt te worden.

Vanuit een nabijgelegen zandput is in totaal zo’n 650.000 m³ zand met schepen aangevoerd en op de folie gepompt. Het water is weggepompt en het zand vervolgens nauwkeurig verdicht, zodat een stevige basis voor de poeren en pijlers van het aquaduct ontstond. In deze blijvende kunstmatige polder is het aquaduct verder afgebouwd.

Het gebruik van folie was nog niet eerder op deze schaal vertoond. De methode is een goed alternatief voor damwanden en onderwaterbeton op locaties, die een groot oppervlak hebben of waar bemaling niet mogelijk is.