Verdubbeling weg, Hemriksein naar Nijega

De N31, in de volksmond Wâldwei genoemd, is de hoofdverbinding tussen Leeuwarden en Drachten en vormt daarmee een belangrijke verbinding naar het achterland van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Wegverkeer en pleziervaart streden hier tot een aantal jaren geleden om de beschikbare ruimte. Een groeiende behoefte aan een vlotte en veilige doorstroming maakte de verbreding van de N31 naar 2x2 rijstroken onontkoombaar. Met de aanleg van twee nieuwe kunstwerken op het traject kregen de diverse verkeersstromen definitief de ruimte.

In de afgelopen jaren verzorgden Ballast Nedam, BAM en Dura Vermeer, verenigd in Bouwcombinatie Wâldwei, in opdracht van Rijkswaterstaat onder andere de verbreding van de weg. Tot 2023 staan wij als Bouwcombinatie aan de lat voor het beheer en onderhoud van het gehele traject.

Het deel van de Wâldwei dat inmiddels is verdubbeld tot een autoweg met 2x2 rijstroken, is 13 km lang en loopt van Hemriksein (bij Leeuwarden) tot aan Nijega.

Zandtransport

Het grondwerk voor de verdubbeling van de rijksweg startte medio mei 2004. Zo werden sloten gegraven om de waterhuishouding op pijl te houden. Kabels en leidingen werden verlegd. Voor het vervoer van het benodigde zand werd een loswal aangelegd.

In totaal is zo'n 1 miljoen m³ zand met een zandzuiger uit een zanddepot in het Van Harinxmakanaal gehaald, met schepen naar de loswal gevaren en vandaar met zogenaamde dumpers in het werk gereden. De fundering van de nieuwe weg bestaat uit een combinatie van zand en puin.

Eind 2004 werd op het traject Nijega – Garyp de eerste asfaltlaag aangebracht. Sinds juni 2005 rijdt het verkeer op dit traject over 2 x 2 rijstroken. De verdubbeling van het gehele traject werd op 31 oktober 2007 in gebruik genomen.

Op- en afritten bij knooppunt Garijp

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N31 te bevorderen, zijn bij knooppunt Garijp nieuwe op- en afritten gerealiseerd.