Opening Wâldwei

Op maandag 21 januari 2008 verrichte toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings de officiële en feestelijke opening van de N31. Bij deze opening kreeg de Minister van opdrachtgever Rijkswaterstaat Noord-Nederland en opdrachtnemer Wâldwei.com het evaluatierapport van de realisatiefase aangeboden. Deze is met medewerking van de PPS Kennispool tot stand gekomen.

Belangrijkste conclusies zijn:

  • De RW 31 is binnen budget en 4 maanden eerder gereed dan gepland. De DBFM-contractvorm is één van de hieraan ten grondslag liggende succesfactoren.
  • Een DBFM-contract vereist bovenal een cultuurverandering bij alle partijen: het is aan de opdrachtgever om op afstand te blijven, en de opdrachtnemer zo ‘ruimte’ te geven om proactief te werk te gaan. De opdrachtnemer is aan zet om kennis en ervaring optimaal in te zetten en eigen initiatief te tonen. Deze doet als het ware een stap naar voren.
  • De samenwerking moet worden vormgegeven door vanuit een juiste houding en passend gedrag open en transparant over belangen en beperkingen te communiceren.
  • Het uitvragen van functionele eisen door Rijkswaterstaat en het SMART uitwerken van de eisen in een eisenboom door de opdrachtnemer is succesvol gebleken.