Aquaduct ‘Langdeel’

Een belangrijk onderdeel van het DBFM-contract RW 31 was de aanleg van een aquaduct, ter hoogte van het watergebied de Hempenser Wielen. Dit aquaduct Langdeel maakt deel uit van de Staande Mastroute voor pleziervaart. Het is aangelegd om plezier- en beroepsvaart te scheiden, de Fonejachtbrug te ontlasten en zo een snelle doorstroming op de N31 te kunnen garanderen.

Foliepolder

Bij het ontwerp van het aquaduct gold de inpassing ervan in het landschap als heel belangrijk. De karakteristieke openheid van het Friese landschap moest behouden blijven. De keuze om een minipolder aan te leggen, waarmee de onderdoorgang een open karakter kreeg, lag daarmee voor de hand. Vervolgens is gekozen voor een gelast foliebed om te voorkomen dat water uit diepere lagen en de omgeving de polder instroomt.

De onderdoorgang onder het aquaduct, en dus ook de foliepolder, moest geschikt zijn voor de uitbreiding van de N31 naar de A31. De foliepolder kreeg daarmee een afmeting van 800 meter lengte, en een breedte verlopend van 40 meter tot 200 meter. Het aquaduct zelf is 110 meter lang en 25 meter breed. Eind 2004 werd gestart met het uitbaggeren van de polder. Deze kuip is op zijn diepste punt 24 meter diep. Om de nieuwe vaarwegen te kunnen laten aansluiten, zijn twee damwandschermen aangelegd met een lengte van ca. 85 meter.

De bak van het aquaduct ligt op drie betonnen steunpunten. Op deze pijlers is de U-vormige betonnen bak gerealiseerd. Deze bak is gemaakt van in het werk gestort beton en aan de buitenzijde afgewerkt met gebogen geprefabriceerde elementen. Onder het aquaduct is verlichting aangebracht ten behoeve van het wegverkeer. Een unieke voorziening in dit kunstwerk is een gecombineerd fiets- en kluunpad, voorzien van een betonnen hellingbaan. Door de stroming in het aquaduct bevriest het water namelijk moeilijk. Aan de andere kant van het aquaduct bevindt zich een faunapad voor reptielen, vissen en kikkers.

In de zomer van 2007 werd het aquaduct in gebruik genomen.

Winnaar Betonprijs 2009

Het aquaduct ‘Langdeel’ won de Betonprijs 2009 in de categorie ‘Constructies in de Waterbouw’. In het juryrapport wordt gesproken over een bijzonder aquaduct, dat in tegenstelling tot veel andere aquaducten in niets lijkt op een tunnelconstructie. Het kunstwerk gaat natuurlijk op in de omgeving.