Financiering & Communicatie

Wâldwei.com heeft de benodigde financiering aangetrokken om de bouw te bekostigen. Deels is deze financiering geleverd door de aandeelhouders. Het overgrote deel is echter geleverd door een combinatie van banken: NIB Capital Bank NV, Friesland Bank NV en Bank Nederlandse Gemeenten NV. Een eenmalige vergoeding, betaald toen de N31 2 x 2 beschikbaar was, en een deel van de beschikbaarheidvergoedingen worden gebruikt om de leningen die Wâldwei.com is aangegaan, terug te betalen.

Communicatie

De N31 loopt door de gemeenten Leeuwarden, Boarnsterhim, Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Tijdens de uitvoering heeft de bouwcombinatie bewust geïnvesteerd in zorgvuldige communicatie met de omgeving, zijnde gemeenten, waterschappen en omwonenden.