N31, een PPS-project

Bij de voorbereidingen voor het project ‘verdubbeling tracé N31’ besloot opdrachtgever Rijkswaterstaat om de uit te voeren werkzaamheden niet op de traditionele manier aan te besteden, maar het project in samenwerking met het Kenniscentrum PPS en het ministerie van Financiën als een zogenaamd PPS-project (Publiek Private Samenwerking) op de markt te zetten. Doel hiervan was drieledig. Rijkswaterstaat wilde de beste prijs-/kwaliteitverhouding realiseren, efficiency en innovaties bevorderen én de samenwerking tussen overheid en markt uitbreiden. Op 10 december 2003 tekenden Rijkswaterstaat en het consortium Wâldwei.com de contracten.

DBFM-contract

Binnen de mogelijkheden van een PPS koos Rijkswaterstaat voor een DBFM-contract: Design, Build, Finance en Maintain. Ofwel: Ontwerp, Bouw, Financiering en Onderhoud.

Uitgangspunt is, dat eventuele risico´s bij die partij worden neergelegd, die deze het beste kan beheersen. Daarnaast wordt gestreefd naar integratie van ontwerp, uitvoering en onderhoud. De gedachte hierachter is dat marktpartijen bij infrastructurele projecten als deze mogelijkheden op het gebied van procesinnovatie, risicobeheersing en efficiency beter kunnen benutten. In het geval van de N31 ligt de verantwoordelijkheid en het risico voor zowel ontwerp, bouw, financiering als ook onderhoud van de N31, het aquaduct en de Fonejachtbrug bij Wâldwei.com. Het DBFM-contract impliceert, dat de uitvoeringsorganisatie van Wâldwei.com, Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f., het risico en de kosten draagt voor eventuele onvolkomenheden in ontwerp- en uitvoering en het herstel daarvan.

Het consortium neemt daarnaast het dagelijks beheer en onderhoud van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden over een lengte van 22 km over van Rijkswaterstaat. De startdatum van het onderhoud is maart 2004. In december 2022 loopt de termijn af. Onder het beheer en onderhoud wordt onder meer verstaan het onderhoud aan wegdek, bermen, geleiderail etc. Ook de bediening van de Fonejachtbrug behoort tot de taken van de bouwcombinatie.