Beschikbaarheid

Gedurende de looptijd van het contract betaalt Rijkswaterstaat het consortium een bedrag voor het beschikbaar houden van de Wâldwei. Dit houdt in, dat het consortium gedurende de volledige contractperiode verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van de N31.

Als het consortium een deel van de N31 afsluit voor bijvoorbeeld onderhoud, heeft dit een direct gevolg in de zin van korting op de vergoeding die zij ontvangt. De opgelegde boete is afhankelijk van de intensiteit van het verkeer op het moment van de afsluiting. Op deze manier wordt het consortium aangemoedigd om zo min mogelijk overlast voor de gebruiker te veroorzaken.

Naast kortingen ten gevolge van rijstrookafsluitingen wordt het consortium ook gekort als het door Rijkswaterstaat boetepunten krijgt opgelegd op het gebied van veiligheid en interne procesbeheersing. Door bovenstaande prikkels is het de intentie van Rijkswaterstaat om het project meer te beheersen met het oog op het proces en minder, zoals gebruikelijk, op inhoud.