Beheer en onderhoud

Bouwcombinatie Wâldwei is tot 2023 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de N31 over het gehele traject van Hemriksein tot aan Drachten (22 km).

In maart 2004 hebben wij deze verantwoordelijkheid voor de duur van 20 jaar overgenomen van opdrachtgever Rijkswaterstaat. De bouwcombinatie is daarmee verantwoordelijk voor het in stand houden en beschikbaar stellen van het gehele traject van de N31. Dit betekent een breed pakket aan werkzaamheden:

  • dagelijkse schouw van het gehele traject (weekends en feestdagen uitgezonderd), waarbij we onder meer kijken naar de toestand van het wegdek en het wegmeubilair. Eventuele bijzonderheden worden geregistreerd en indien nodig, hersteld;
  • onderhoud aan bermen, plantsoenen, bomen (maaien, herstellen)
  • onderhoud aan 120 masten voor openbare verlichting (inspectie, reparatie, schilderwerk)
  • ondersteuning bij incidenten
  • bediening Fonejachtbrug (bij bijzonder transport, bediening op verzoek van Provincie)
  • beheer Aquaduct Langdeel (beheer pompkelder)
  • beheer 13 kunstwerken op het traject, waaronder tunnels en viaducten (inspectie en controle van het betonwerk)
  • advisering aan Rijkswaterstaat bij bijzondere transporten
  • meting verkeersintensiteit N31

In kwartaalrapportages brengen wij als bouwcombinatie Wâldwei verslag uit van de stand van zaken op het traject N31 aan opdrachtgever Rijkswaterstaat.