Start herstelwerkzaamheden Aquaduct Langdeel

Op de N31 ter hoogte van Aquaduct Langdeel geldt over de lengte van ongeveer 1 km gedurende de hele periode een snelheidsbeperking van 70 km/u. Ter hoogte van het aquaduct wordt naast de rijbanen een barrier geplaatst. In de periode van medio februari tot eind juni zal de rechterrijstrook richting Leeuwarden tussen 09:00 uur en 15:00 uur een beperkt aantal keren worden afgesloten. De eerste afsluitingen van de rechterrijstrook zijn gepland op maandag 17 februari tussen 09.00 uur en 15.00 uur en op zaterdag 15 maart tussen 08:00 en 17:00 uur.

De scheepvaart over het Aquaduct Langdeel kan tijdens de werkzaamheden ongehinderd doorgang vinden. Ook het fietspad op het aquaduct blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Het gaat om herstelwerkzaamheden aan het beton boven een van de pijlers van het aquaduct. Om de reparatie aan de pijler uit te kunnen voeren zal de bak van het aquaduct aan de zuidzijde 4 mm omhoog getild worden. Daarvoor zal vanaf medio maart een stalen vijzelconstructie worden opgebouwd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Speciale Technieken. De kosten van de reparatiewerkzaamheden worden betaald door de bedrijven Ballast Nedam, BAM en Dura Vermeer, gezamenlijk het consortium Wâldwei.com.

Wâldwei.com is tot 2023 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de N31 over het gehele traject van Hemriksein tot aan Drachten (22 km). Dit als onderdeel van het DBFM-contract RW 31 met Rijkswaterstaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het langjarige onderhoud van de N31.