Start herstelwerkzaamheden Aquaduct Langdeel

Volgende week start Wâldwei.com met herstelwerkzaamheden aan het Aquaduct Langdeel bij Leeuwarden. In verband met de werkzaamheden is er van 18 maart tot begin juni beperkte verkeershinder op de N31 nabij het aquaduct voor het verkeer in de richting van Drachten. Naast een snelheidsbeperking zal de rechterrijstrook richting Drachten een aantal keren worden afgesloten.

Op de N31 ter hoogte van aquaduct Langdeel geldt over de lengte van ongeveer 1 km gedurende de hele periode een snelheidsbeperking van 70 km/u. Ter hoogte van het aquaduct wordt naast de rijbanen een barrier geplaatst. Op 18, 19 en 20 maart tussen 09.00 uur en 15.00 uur zal ook de rechterrijstrook van de N31 richting Drachten ter plaatse worden afgesloten. Op zaterdag 23 maart zal de rechterrijstrook afgesloten worden tussen 07.00 – 16.00 uur. De scheepvaart over het Aquaduct Langdeel kan tijdens de werkzaamheden ongehinderd doorgang vinden. Ook het fietspad op het aquaduct blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Het gaat om herstelwerkzaamheden aan het beton boven een van de pijlers van het aquaduct. Om de reparatie aan de pijler uit te kunnen voeren zal de bak van het aquaduct aan de zuidzijde 4 mm omhoog getild worden. Daarvoor zal vanaf 18 maart een grote stalen vijzelconstructie worden opgebouwd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Speciale Technieken. De kosten van de reparatiewerkzaamheden worden betaald door de bedrijven Ballast Nedam, BAM en Dura Vermeer; het gezamenlijk consortium Wâldwei.com.

Wâldwei.com is tot 2023 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de N31 over het gehele traject van Hemriksein tot aan Drachten (22 km). Dit als onderdeel van het DBFM-contract RW 31 met Rijkswaterstaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het langjarige onderhoud van de N31.